Skip to main content
Snelle en persoonlijke service
Maatwerkoplossingen
Concurrerende premies

Over ons

ACL Verzekeringen

“Think global, act local” is het motto van ACL Verzekeringen. ACL Verzekeringen biedt via lokale spelers, te weten het in bedrijfsverzekeringen gespecialiseerde intermediair, een mooi assortiment aan zakelijke verzekeringen. Speerpunten van ACL Verzekeringen zijn:

 • Een vast team van zeer ervaren underwriters.
 • Kleinschaligheid, persoonlijke contacten en maatwerk
 • Snelheid en uitstekende primaire processen van administratie en schadeafhandeling

Stuk voor stuk onontbeerlijk om het intermediair slagvaardig en onderscheidend te kunnen laten werken.

ACL Verzekeringen biedt:

 • Specialisatie in bedrijfsmatige verzekeringen
 • Snelle offerte afgifte en schadebehandeling
 • Zeer concurrerende premies
 • Vaste aanspreekpunten met veel vakkennis
 • Persoonlijke service
 • Maatwerkoplossingen
 • Een solide risicodrager en een gedegen herverzekering

Mandatis

Mandatis is een volmachtbedrijf met jarenlange ervaring. Mandatis is gevolmachtigde van een aantal gerenommeerde binnen- en buitenlandse maatschappijen en is Lloyd’s approved coverholder.

In deze hoedanigheid heeft Mandatis BV verregaande bevoegdheden om verzekeringen te accepteren, polissen op te maken, schaden te behandelen en producten te ontwikkelen voor zowel het particuliere als het zakelijke segment.

De advisering over de producten vindt plaats door de met Mandatis samenwerkende assurantiekantoren.

Lloyd’s

Mandatis is Lloyd’s Approved Cover Holder. Dat betekent dat Mandatis als een van de weinige in Nederland op kan treden voor Lloyd’s Syndicates als gevolmachtigde. Inmiddels beschikt Mandatis over verschillende Lloyd’s volmachten naast de bestaande Nederlandse volmachten op het gebied van brand, aansprakelijkheid, ongevallen verzekeringen en meer.

Dankzij deze Lloyd’s Approved Cover Holder-status hebben al deze productoplossingen een A-rating met betrekking tot kredietwaardigheid.

Mandatis is gecertificeerd door Lloyd’s voor acceptatie, claimshandling en financiële administratie.

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid

De belangen van onze klanten staan in onze dienstverlening centraal. Het beloningsbeleid dient dat te stimuleren en te ondersteunen Om dit te realiseren is van belang dat ons beloningsbeleid zodanig is ingericht dat het bijdraagt aan het aantrekken, ontwikkelen en behouden van de juiste medewerkers, zodat we onze klanten goed kunnen bedienen.

Wij zorgen voor een beheerst beloningsbeleid zodat onze medewerkers geen (foutieve) prikkels ervaren die het klantbelang op enigerlei wijze kan schaden. Daarom ontvangen onze medewerkers een vast marktconform salaris wat niet afhankelijk is van het aantal of soort financiële producten die onze medewerker(s) adviseren. Komt het vaste salaris in aanmerking voor een verhoging, dan geldt daarvoor ook dat deze niet afhankelijk is van het aantal of soort geadviseerde producten.

Toekennen van beloningen

Het uitgangspunt van de vaste beloning is een combinatie van relevante werkervaring, werk- en denkniveau, en (organisatorische) verantwoordelijkheden die de betreffende medewerker heeft. De vaste beloning van medewerkers wordt toegekend op basis van een vooraf vastgesteld functieprofiel, opleidingsniveau, competenties en het aantal jaren relevante werkervaring.

Minstens eenmaal per jaar vindt er een functioneringsgesprek plaats tussen de leidinggevende en de medewerker over het functioneren. Hier worden eerder gemaakte afspraken geëvalueerd. Dit gaat zowel over vakinhoudelijke- als persoonlijke doelstellingen / afspraken. Dit functioneringsgesprek vormt het uitgangspunt voor toekenning van een mogelijke salarisverhoging.

Het beloningspakket wordt bij indiensttreding vastgesteld en bestaat uit meerdere elementen. Primaire arbeidsvoorwaarden zijn een basissalaris (vaste beloning per maand), vakantiegeld (8%), vakantiedagen, en een reiskostenvergoeding (0.19 cent per km). Daarnaast bestaat het beloningspakket uit een aantal secundaire arbeidsvoorwaarden zoals pensioen, auto v.d. zaak en een telefoon, afhankelijk van de te bekleden functie.

Wettelijk kader

Wij voldoen met ons beloningsbeleid aan de toepasselijke wet- en regelgeving (Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen) en aan de richtlijnen van de Autoriteit Financiële Markten die er op toeziet dat financiële ondernemingen een beheerst beloningsbeleid voeren.

Op grond van artikel 1:120 Wet financieel toezicht dient expliciet te worden vermeld hoeveel onder haar verantwoordelijkheid werkzame personen een totale jaarlijkse beloning van € 1 miljoen of meer ontvangen en welk bedrag de onderneming in totaal heeft uitgekeerd aan variabele beloningen. Beide komen binnen onze onderneming niet voor.

Vergunningen

 • Autoriteit Financiële Markten: 12019719
 • Kamer van Koophandel: 08189279