Diensten en oplossingen

ACL Verzekeringen wil samen met u, het professionele intermediair, de markt van bedrijfsmatige schadeverzekeringen bewerken. Wat wij u daarbij bieden is even simpel als schaars: verstand van zaken, oplossingsgericht denken en een persoonlijke service.

ACL Verzekeringen heeft een breed assortiment van zakelijke verzekeringen. Met een hoge tekencapaciteit is ACL Verzekeringen uw zakelijke partner vanaf het midden- en kleinbedrijf tot en met de bovenkant van de markt.

Maatwerkoplossingen
Concurrerende premies
Unieke oplossingen

Bedrijfsaansprakelijkheid

Deze verzekering beschermt uw bedrijf tegen aanspraken voor schade geleden door anderen (letsel en schade aan zaken) welke is veroorzaakt door uw bedrijf, door u of uw medewerkers bij het verrichten van de verzekerde bedrijfsactiviteiten of welke is veroorzaakt door de door u geleverde producten.

ACL Verzekeringen heeft een bedrijfsaansprakelijkheid speciaal voor specifieke branches ontwikkeld.

Beroepsaansprakelijkheid

Deze verzekering beschermt uw bedrijf tegen aanspraken voor financiële schade (zuivere vermogensschade) geleden door derden en/of uw opdrachtgever. Verzekerd zijn de beroepsfouten die u of uw medewerkers hebben gemaakt bij het verrichten van de verzekerde werkzaamheden.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Als bestuurder van een onderneming, stichting of vereniging draagt u een bepaalde verantwoordelijkheid. Uw besluiten of die van medebestuurders kunnen verkeerd uitpakken en dat kan ingrijpende gevolgen hebben. U loopt dan het risico om persoonlijk aansprakelijk gesteld te worden, waarbij de schade op uw privévermogen verhaald kan worden.

Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt bestuurders in hun privévermogen tegen aanspraken van de rechtspersoon en/of derden vanwege door hen gemaakte fouten in de uitoefening van hun functie.

Collectieve Ongevallen

Uw medewerkers zijn belangrijk voor u en uw bedrijf. Een ongeval zit echter in een klein hoekje. Als een van uw medewerkers door een ongeval overlijdt of blijvend invalide wordt, wilt u er voor diegene of zijn nabestaanden zijn. Een extra financiële ondersteuning is dan heel welkom voor uw medewerker of de nabestaanden. Dit regelt u eenvoudig met een collectieve ongevallenverzekering.