Diensten en oplossingen

ACL Verzekeringen helpt – samen met het professionele intermediair – ondernemers met tal van verzekeringsoplossingen. Wat ACL Verzekeringen daarbij biedt is even simpel als schaars: verstand van zaken, oplossingsgericht denken, een persoonlijke en uiterst snelle service en concurrerende premies.

ACL Verzekeringen heeft een breed assortiment aan zakelijke verzekeringen die stuk voor stuk gekenmerkt worden door eenvoud en toch heel compleet zijn. ACL Verzekeringen is dé zakelijke partner voor assurantietussenpersonen die zich richten op zowel het midden- en kleinbedrijf als de bovenkant van de markt.

Snelle en persoonlijke service
Maatwerkoplossingen
Concurrerende premies

Bedrijfsaansprakelijkheid

Deze verzekering beschermt uw bedrijf tegen aanspraken voor schade die uw bedrijf heeft veroorzaakt bij derden. Het kan gaan om zowel letselschade als schade aan zaken, die door u of uw medewerkers is veroorzaakt bij het verrichten van de verzekerde bedrijfsactiviteiten of die is veroorzaakt door de door u geleverde producten.

ACL Verzekeringen heeft tevens een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering speciaal voor specifieke branches ontwikkeld.

Beroepsaansprakelijkheid

Deze verzekering beschermt uw bedrijf tegen aanspraken van derden en/of uw opdrachtgever voor financiële schade. Zuivere vermogensschade dus. Verzekerd zijn de beroepsfouten die u of uw medewerkers hebben gemaakt bij het verrichten van de verzekerde werkzaamheden.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Als bestuurder van een onderneming, stichting of vereniging draagt u een bepaalde verantwoordelijkheid. Uw besluiten of die van de medebestuurders kunnen verkeerd uitpakken en dat kan ingrijpende gevolgen voor u als persoon hebben. U loopt dan namelijk het risico om persoonlijk aansprakelijk gesteld te worden, waarbij de schade op uw privévermogen verhaald kan worden.

Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt bestuurders in hun privévermogen tegen aanspraken van de rechtspersoon en/of derden voor door hen gemaakte fouten in de uitoefening van hun functie.

Collectieve Ongevallen

Uw medewerkers zijn belangrijk voor u en uw bedrijf. Een ongeval zit echter in een klein hoekje. Als een van uw medewerkers door een ongeval overlijdt of blijvend invalide wordt, wilt u er voor uw medewerker of diens nabestaanden zijn. Een extra financiële ondersteuning is dan heel welkom voor uw medewerker of de nabestaanden. Dit regelt u eenvoudig met een collectieve ongevallenverzekering.

Cyber

Een cyberverzekering beschermt uw bedrijf als u geconfronteerd wordt met een cyberaanval of verlies van versleutelde data. Gedekt zijn financiële vergoedingen naar aanleiding van claims ten aanzien van de wettelijke aansprakelijkheid en bedrijfsschade. Daarnaast zijn diverse andere kosten gedekt, zoals kosten voor crisismanagement, recovery, juridisch advies, forensisch onderzoek, crisiscommunicatie en PR. Naast financiële vergoedingen vallen ook preventieve hulp bij het voorkomen van schade en noodhulp na het incident onder de dekking. Er staat bovendien 24/7 een cyberteam voor u klaar om u te helpen in geval van een – vermeend – cyberincident.

De cyberverzekering van ACL Verzekeringen kent een snel en gemakkelijk acceptatieproces dat uit slechts vijf of maximaal zeven vragen bestaat.